لمور ها صفحه اول

لمور ها به عنوان حیوان خانگی

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

لمور ها حیوان خانگی نیستند!

لمور-دم-حلقه-ای

امروزه در فضای مجازی عکس ها و تصاویر بسیاری از لمورهای بامزه می بینید و دلتان می خواهد که یکی از این حیوانات بامزه را داشته باشید ولی باید چند نکته را به خاطر داشته باشید.
لمورها حیوانات خانگی نیستند و نباید آن هارا در خانه نگهداری کرد چون بدترین جای ممکن برای نگهداری لمورهاست.
لمورها حیوانات وحشی هستند و احتیاج دارند که اطراف لمور های دیگر باشند و اجتماعی زندگی کنند.

لمور-به-عنوان-حیوان-خانگی

نگهداری از لمورها در هر جای جهان غیر قانونی است و تنها زیستگاه آن ها باید جنگل های ماداگاسکار باشد.
لمور هایی که برای فروش می آورند، بچه لمور هایی هستند که مادر آن ها کشته شده و آن ها را به اسارت گرفته اند تا بفروشند.
لمور ها حیوانات وحشی هستند و ممکن است در برخی مواقع به انسان حمله کند یا گاز بگیرند و بیماری های خاصی را منتقل کنند که بعد از آن ، لمور ها را می کشند یا می بندند.
تنها و مناسب ترین زیستگاه لمورها فقط و فقط ماداگاسکار است پس از خریدن آن ها خود داری کنید.
 ممکن است که لمور ها با با چشم های بزرگ و دم حلقه ای خود بسیار با نمک به نظر برسند ولی این مسئله را به خاطر داشته باشید که لمور ها حیوان خانگی نیستند و اگر شما دلتان یک حیوان خانگی میخواهد گربه ها بهترین جایگزین هستند.

لمور-خانگی

منبع:

https://thepetwiki.com/wiki/Lemur

https://www.huffingtonpost.com/

https://www.lemurs.us/